Số lượt truy cập
18555859
Thông tin nhà ở xã hội
Chi tiết Thông tin nhà ở xã hội
Văn bản hướng dẫn về nhà ở xã hội
Danh sách đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/