Số lượt truy cập
20375900
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 11630/SXD-PTN&TTBĐS ngày 01/8/2017 của Sở Xây dựng về việc đề xuất cơ chế khuyến khích, định hướng người dân đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Nhà Bè (7/8/2017 09:12)

Công văn số 11630/SXD-PTN&TTBĐS ngày 01/8/2017 của Sở Xây dựng về việc đề xuất cơ chế khuyến khích, định hướng người dân đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Nhà Bè:

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 5137/VP-ĐT ngày 22/4/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và Công văn số 743/UBND-QLĐT ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về đề xuất cơ chế khuyến khích, định hướng người dân đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện Nhà Bè. Ngày 20/7/2017, Sở Xây dựng đã chủ trì họp theo thư mời họp số 1050/MH-SXD-VP ngày 17/7/2017 gồm có đại diện Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường vắng nhưng có ý kiến là đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè là chưa có cơ sở thực hiện. Qua trao đổi với các thành viên dự họp, Sở Xây dựng thống nhất có ý kiến như sau:

Nhà nước khuyến khích người dân, hộ gia đình thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở, hạ tầng kỹ thuật để kinh doanh nhà ở theo quy định, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở của huyện Nhà Bè trong từng giai đoạn. Về việc này, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm báo cáo về thực trạng, nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn quận, huyện để Sở Xây dựng chủ trì cùng các sở ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cần xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở của Huyện giai đoạn 2016-2020, để Sở Xây dựng tổng hợp Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 và hàng năm trên địa bàn thành phố.

Do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè nghiên cứu các cơ chế để khuyến khích các hộ gia đình tham gia đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn Huyện là cần thiết, tuy nhiên, để đảm bảo năng lực tài chính, quản trị dự án thì cần phải tuân thủ các điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, theo Điều 21, Luật Nhà ở 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, là: “Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; Có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và có vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật”.

Đồng thời, việc đầu tư xây dựng nhà ở phải đảm bảo phù hợp Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của huyện Nhà Bè đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Tình hình thực tiễn của huyện Nhà Bè; Định hướng, kế hoạch phát triển nhà ở của huyện Nhà Bè.

Trong trường hợp đề xuất thí điểm, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cần có báo cáo chi tiết về kế hoạch, phương thức triển khai, phân khu vực ưu tiên, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và thời gian thực hiện cụ thể v.v..., để Sở Xây dựng và các Sở ngành có liên quan có ý kiến thống nhất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/