Số lượt truy cập
21432105
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/8/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 6914d/HĐXD-VP ngày 07/9/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng) (18/9/2018 15:18)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/