Số lượt truy cập
21229655
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/01/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản) (11/1/2018 15:53)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/