Số lượt truy cập
21432077
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Phụ lục kèm theo Quyết định số 1848/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/11/2017 của Sở Xây dựng và Công văn số 885e/HĐXD-VP ngày 21/12/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng (2/1/2018 15:47)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/