Số lượt truy cập
17762711
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Quyết định số 1550/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/10/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoat động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1847/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/11/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoat động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1412QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/9/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoat động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1876/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/12/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Danh sách tổ chức được cấp được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Quyết định số 1771/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/11/2017 và theo Công văn số 793g/HĐXD-Vp ngày 21/11/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1579/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/10/2017 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1710/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/11/2017 về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1848/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/11/2017 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1902/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/12/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 32/TB-HĐXD-CCHN ngày 04/12/2017 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 19 năm 2017

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Quyết định số 1709/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/11/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1413/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/9/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 1565/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/10/2017 của Sở Xây dựng TP.HCM và theo Công văn số 789a/HĐXD-VP ngày 20/11/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ 10 năm 2017  
Thông báo số 18807/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 27/11/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ 20 năm 2017)  
Thông báo số 18806/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 27/11/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 20 năm 2017)  
Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (theo Quyết định số 1505/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/10/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, theo Công văn số 753e/HĐXD-VP của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)  
Quyết định số 1779/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2017 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/