Số lượt truy cập
20300270
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Quyết định số 893/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/6/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1020/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 7918/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/7/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 14 năm 2018)

Xem tiếp

Quyết định số 894/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/6/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 999/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1000/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1002/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 799/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 434h/HĐXD-VP ngày 25/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 798/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 434h/HĐXD-VP ngày 25/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 827/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 434 (Q')/HĐXD-VP ngày 25/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Quyết định số 998/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 873/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/6/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Thông báo số 11/TB-HĐXD-CCHN ngày 03/7/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 12 năm 2018  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 751/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 427i/HĐXD-VP ngày 22/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 796/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 427i/HĐXD-VP ngày 22/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 755/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 427i/HĐXD-VP ngày 22/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 752/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 420e/HĐXD-VP ngày 20/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Quyết định số 856/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/6/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 892/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/6/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/