Số lượt truy cập
15910760
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Quyết định số 1210/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày08/8/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1202/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày07/8/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung và điều chỉnh nội dung (nâng hạng) chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1147/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/72017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1205/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2017 về việc cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1204/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2017 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1153/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 265/7/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1149/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/7/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1148/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/7/2017 về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Quyết định số 1154/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/7/2017 của Sở Xây dựng TP.HCM và theo Công văn số 476k/HĐXD-VP ngày 02/8/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 24/TB-HĐXD-CCHN ngày 07/8/2017 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 11 năm 2017

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Thông báo số 11927/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 12 năm 2017)  
Thông báo về việc phổ biển một số nội dung quy định mới của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng  
Thông báo số 11237/TB-SXD-TTQLN&GĐXD-VP ngày 27/7/2017 của Sở Xây dựng về việc phổ biển một số nội dung quy định mới của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ  
Quyết định số 1146/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/7/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1042/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/7/2017 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân  
Quyết định số 1083/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/7/2017 về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Công khai thông tin cơ sở đào tạo nghiệp vụ môi giới bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Đăng tải thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư  
Thông báo số 23/TB-HĐXD-CCHN ngày 26/7/2017 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 10 năm 2017  
Quyết định số 1082/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/7/2017 của Sở Xây dựng về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (08) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (08) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/