Số lượt truy cập
16821358
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Quyết định số 1522/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Xem tiếp

Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1263/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/8/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1376/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1503/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/10/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1261/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/8/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ dung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1377/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 28/TB-HĐXD-CCHN ngày 06/10/2017 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 15 năm 2017

Xem tiếp

Quyết định số 1434/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/9/2017 về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Theo QĐ số 1266/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/8/2017 của Sở Xây dựng và theo CV số 612/HĐXD-VP ngày 19/9/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Thông báo số 15423/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 03/10/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 16 năm 2017)  
Quyết định số 1301/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/9/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Theo Quyết định số 1264/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/8/2017 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, theo Công văn số 623e/HĐXD-VP ngày 25/9/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)  
Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Theo Quyết định số 1356/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/9/2017 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, theo Công văn số 623e/HĐXD-VP ngày 25/9/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)  
Thông báo số 14590/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 21/9/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ IX/2017)  
Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Thông báo số 27/TB-HĐXD-CCHN ngày 22/9/2017 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 14 năm 2017  
Quyết định số 1264/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/8/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1356/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/9/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/