Số lượt truy cập
19678487
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Phụ lục kèm theo Quyết định số 517/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 2286i/HĐXD-VP ngày 10/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 592/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 550/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/5/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đã ban hành chứng chỉ)

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 430/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 264h/HĐXD-VP ngày 27/4/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Thông báo số 5829/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 23/5/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kỳ 11/2018)

Xem tiếp

Thông báo số 5828/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 23/5/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (kỳ V/2018)

Xem tiếp

Thông báo số 5827/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 23/5/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kỳ 10 năm 2018)

Xem tiếp

Thông báo số 08/TB-HĐXD-CCHN ngày 23/5/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 9 năm 2018

Xem tiếp

Quyết định số 518/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Quyết định số 543/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 573/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/5/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  
Quyết định số 574/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/5/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 575/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/5/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 415/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/4/2018 của Sở Xây dựng và Phụ lục Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Công văn số 263i/HĐXD-VP ngày 26/4/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Quyết định số 551/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/5/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 416/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 519/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 509/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 271f/HĐXD-VP ngày 02/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 508/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 271f/HĐXD-VP ngày 02/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/