Số lượt truy cập
20889411
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/8/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 6914d/HĐXD-VP ngày 07/9/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kèm theo Quyết định số 1299/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/8/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 688i/HĐXD-VP ngày 06/9/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kèm theo Quyết định số 1328/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/8/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 645a/HĐXD-VP ngày27/8/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kèm theo Quyết định số 1327/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/8/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 688i/HĐXD-VP ngày 06/9/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)

Xem tiếp

Quyết định số 1411/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/9/2018 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 16/TB-HĐXD-CCHN ngày 17/9/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 17 năm 2018

Xem tiếp

Thông báo số 11209/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 17/9/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ IX/2018)

Xem tiếp

Quyết định số 1425/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/9/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1410/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/9/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1328/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/8/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Quyết định số 1430/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/9/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1300/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/8/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1412/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/9/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Thông báo số 11178/TB-SXD-VP ngày 14/9/2018 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực QLNN của Bộ Xây dựng  
Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Quyết định số 1268/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Thông báo số 15/TB-HĐXD-CCHN ngày 06/9/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch chứng chỉ hành nghề kỳ 16 năm 2018  
Quyết định số 1267/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1129/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1147/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/