Số lượt truy cập
18961429
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Thông báo số 3239/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 20/3/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 7 năm 2018)

Xem tiếp

Quyết định số 317/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/03/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 316/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/03/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 315/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/03/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 289/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/03/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 288/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/03/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 287/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/03/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 274/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/03/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 210/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 138b/HĐXD-VP ngày 07/03/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 272/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Thông báo số 3238/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 20/3/2018 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ III/2018)  
Thông báo số 04/TB-HĐXD-CCHN ngày 20/3/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Công văn số 3064/SXD-VLXD ngày 14/3/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn alkyd và sơn epoxy  
Quyết định số 213/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 218/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Thông báo số 3202/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 19/3/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 6 năm 2018)  
Quyết định số 273/QĐ-SXD-VLXD ngày 02/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đã ban hành chứng chỉ)  
Quyết định số 212/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 214/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 216/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/02/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 126/HĐXD-VP ngày 28/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/