Số lượt truy cập
21229656
Kinh tế xây dựng
TIN MỚI NHẤT

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

Xem tiếp

Công văn số 1963/SXD-KTXD ngày 02/02/2016 của Sở Xây dựng về việc tính toán quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng tại thời điểm năm 2016 của Biểu giá chuẩn tại Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Xem tiếp

Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 10 đến tháng 12); Quý IV năm 2015 và cả năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 7 đến tháng 9); Quý III năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 01 đến tháng 6); Quý I, II năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Về việc tính toán quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng tại thời điểm năm 2015 của Biểu giá chuẩn tại Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc tính toán, quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình đã được quy định tại Biểu giá chuẩn ban hành kèm theo Quyết định 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về thời điểm áp dụng cho năm 2015 theo Chỉ số giá xây dựng công trình phần xây dựng năm 2014 đã được Sở Xây dựng thành phố công bố tại Quyết định số 432/SXD-KTXD ngày 09/4/2015 với các nội dung cụ thể như sau: (Xem chi tiết tại Công văn 13410/SXD-KTXD đính kèm)

Xem tiếp

Tình hình hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Xem tiếp

Công tác quản lý chi phí đầu tư và thẩm tra thiết kế dự toán 7 tháng đầu năm 2015

Đã giải quyết 35 hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, với tổng giá trị duyệt 2.487 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 8,6 tỷ đồng; cấp 04 Giấy phép thầu dự án nhóm B, nhóm C cho nhà thầu nước ngoài; thẩm định 11 hồ sơ thiết kế xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn có tính chất ngân sách,

Xem tiếp

Chỉ số giá xây dựng thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014, Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014

Sở Xây dựng công bố Tập chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 12); Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Sở Xây dựng hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố  
Về việc thẩm tra dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước  
Báo cáo diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2014 (từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014)  
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2014  
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2014 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh  
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2014 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh  
Áp dụng Chỉ số giá xây dựng đã công bố trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình  
Giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tháng 9-2014  
Chỉ số giá xây dựng thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 04/2013 đến tháng 12/2013 Quý II, III, IV và năm 2013  
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2014 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/