Thông tin dự án nhà ở xã hội chung cư M2 (tháp Nam), dự án nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của dự án Khu dân cư phía Bắc rạch Bà Bướm (24/12/2015)

Tọa đàm “ Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh” (4/9/2015)
Chương trình phát triển nhà ở (3/8/2015)
Công khai thông tin danh sách đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (6/1/2016)

Sở Xây dựng trả lời các câu hỏi về bán nhà ở sở hữu Nhà nước, bố trí nhà ở xã hội và hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở trong năm 2015 (6/1/2016)
Công tác quản lý nhà và công sở (3/8/2015)
Tình hình cấp giấy phép xây dựng (3/8/2015)

Trong sáu tháng đầu năm 2015 toàn Thành phố đã cấp được 26.926 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 4.130 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 18,117%), với tổng diện tích sàn xây dựng 8.201.493,94 m2

Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình (3/8/2015)
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (12/8/2014)
Công tác Thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư (3/8/2015)

Đã thẩm định, phê duyệt 38 dự án, gồm: Phê duyệt 03 dự án phát triển nhà ở; thẩm định thiết kế cơ sở 09 dự án, có tổng mức đầu tư là 4.989,889 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 468.576 m2;

Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (đến ngày 09.6.2014) (16/7/2014)
Về thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư (13/5/2014)
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (1/2/2016)

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh – rất mạnh ảnh hưởng đến địa bàn Thành phố (14/12/2015)
Tọa đàm "Giải pháp chủ động ngăn ngừa, hạn chế sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" (18/11/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (28/1/2016)

Căn cứ Điều 4, Điều 6 và Điều 8, Chương II, Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; hồ sơ của tổ chức hợp lệ. Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo tổ chức Hội nghị triển khai Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (27/11/2015)
Thông tin về cải cách thủ tục hành chính (7/10/2015)
Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 10 đến tháng 12); Quý IV năm 2015 và cả năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (4/2/2016)

Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 7 đến tháng 9); Quý III năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (4/2/2016)
Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 01 đến tháng 6); Quý I, II năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/11/2015)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý 4/2015 (Từ ngày 26/9/2015 đến ngày 25/12/2015) (4/2/2016)

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2015 (8/1/2016)
Bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (5/1/2016)
Đề nghị góp ý xây dựng Chương trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động của Thành ủy về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020 (21/12/2015)

Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ) (25/9/2015)
Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở: (3/8/2015)
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (3/8/2015)

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện như sau: - Công tác tiếp công dân: Đã tổ chức tiếp 198 lượt công dân, giảm 14 lượt so với cùng kỳ, tỷ lệ giảm 6,6%, trong đó, lãnh đạo Sở tiếp 31 lượt, tiếp theo Thư mời 14 lượt

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng (3/8/2015)
Công tác kiểm tra công trình xây dựng và tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật (3/8/2015)

 © SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3932 5345 - Fax : (08) 3932 5269 - Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/