Thống kê và tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2020 và năm 2017 (28/4/2017)

Công văn số 5611/SXD-PTN&TTBĐS v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.887 căn hộ thuộc Dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ tại phường An Phú, Quận 2 (28/4/2017)
Công văn số 4942/SXD-PTN&TTBĐS ngày 17/4/2017 v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 162 căn hộ thuộc Chung cư cao tầng A. View 2, Khu công viên – Trung tâm công cộng và dân cư 13C, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (25/4/2017)
Hội nghị tổng kết công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (27/4/2017)

Hội nghị về công tác quản lý, sử dụng và bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (3/4/2017)
Hội nghị về công tác đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (28/3/2017)
Về việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố (30/3/2016)

Về việc cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn (22/3/2016)
Tình hình cấp giấy phép xây dựng (3/8/2015)
Ban hành danh mục thành phần hồ sơ tạm thời để triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (6/4/2016)

Công tác Thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư (3/8/2015)
Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (đến ngày 09.6.2014) (16/7/2014)
Thông báo số 187/TB-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư Trúc Giang, phường 12, Quận 4 (25/4/2017)

Thông báo số 186/TB-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường 6, Quận 4 (25/4/2017)
Thông báo số 62/TB-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (10/4/2017)
Danh sách Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 (Ban hành kèm Công văn số 6108/SXD-TCCB ngày 08/5/2017 của Sở Xây dựng) (9/5/2017)

Triển khai Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 Bộ Xây dựng (20/3/2017)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ I/2017) (30/12/2016)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016, Quý IV/2016 và năm 2016 (28/3/2017)

Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 7/2016 đến tháng 9/2016 Quý III/2016 (28/3/2017)
Về thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Kiểm định đánh giá chất lượng an toàn chịu lực các chung cư, cư xá cũ và sửa chữa, cải tạo nhà thuộc sở hữu nhà nước hoặc hỗn hợp trên địa bàn Quận 4... (5/12/2016)
Hội nghị lấy ý kiến góp ý về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (8/5/2017)

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý I năm 2017 (17/4/2017)
Công văn số 4533/SXD-VLXD ngày 10/4/2017 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch terrazzo (gửi Công ty TNHH Một Thành viên Ngân Sơn) (13/4/2017)
Danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận đầu tư năm 2016 (10/11/2016)

Thông báo về giải thưởng kiến trúc quốc gia năm 2016 (30/8/2016)
Tổ chức Hội thảo nhánh chuyên đề “Quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh” (1/7/2016)
Công bố thông tin về tình hình xây dựng và vận hành chung cư Viên Ngọc Phương Nam tại số 125/20 đường Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8 (14/3/2017)

Lễ công bố trang phục mới của lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (10/8/2016)
Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố (4/5/2016)

 


© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (08) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (08) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/