Thông tin chỉ đạo điều hành
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Nhà lưu trú công nhân - Những tồn tại và giải pháp tháo gỡ

Chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu Dự án nhà ở xã hội HQC Plaza
Thông tin tuyên truyền
Quản lý nhà và công sở
Một số quy định về đối tượng, điều kiện và thành phần hồ sơ đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Trường Trung cấp Xây dựng khai giảng lớp "Quản lý vận hành nhà chung cư"
Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thành phố tổ chức bốc thăm căn hộ
Quy định mới và so sánh sự khác nhau với quy định cũ về cấp phép xây dựng

Tóm tắt một số nội dung trọng tâm khi thực hiện các quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có tổng mức đầu tư xây dựng trên 15 tỷ đồng
Quy chuẩn QCXDVN 09:2005 Một số đề xuất, kiến nghị

Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Về hướng dẫn phân cấp công trình dân dụng theo QCVN 03:2012/BXD
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP (theo văn bản số 10800/SXD-QLCLXD ngày 16/12/2013)

Quản lý chất lượng công trình xây dựng trong Luật Xây dựng (Luật Xây dựng sửa đổi)
Phổ biến nội dung Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của bộ Xây dựng về Giải thưởng công trình chất lượng cao, Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2013

Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2013
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8 năm 2013
Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên website của Bộ Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD

Công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt tại khu vực TP. Hồ Chí Minh) cho phù hợp hệ thống định mức xây dựng cơ bản hiện hành.
Quy trình Thẩm tra thiết kế xây dựng tại Sở Xây dựng
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý I/2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 25/3/2014)

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị liên kết phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bền vững tại tỉnh Tây Ninh
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị liên kết phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bền vững tại tỉnh Đồng Nai
Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

9 nhóm giải pháp lớn để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2014
Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trog lĩnh vực phát triển đô thị của thành phố
Quy hoạch & phát triển
Thành phố hồ Chí Minh thực hiện Nghị Định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng

Triển khai Đề án kiện toàn tổ chức Thanh tra xây dựng
Tổng kết 6 năm thực hiện Quyết định 87/2007/QĐ-CP ngày 18/6/2007 của Chính phủ về thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng
Dự án - hạng mục đầu tư

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3932 5345 - Fax : (08) 3932 5269 - Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/