Tọa đàm “ Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh” (4/9/2015)

Chương trình phát triển nhà ở (3/8/2015)
Công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản (3/8/2015)
Công tác quản lý nhà và công sở (3/8/2015)

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện về quản lý nhà và công sở như sau:

Kết quả kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (3/8/2015)
Những nội dung cần hướng dẫn chi tiết hơn về quản lý sử dụng nhà chung cư theo Luật Nhà ở năm 2014 (3/8/2015)
Tình hình cấp giấy phép xây dựng (3/8/2015)

Trong sáu tháng đầu năm 2015 toàn Thành phố đã cấp được 26.926 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 4.130 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 18,117%), với tổng diện tích sàn xây dựng 8.201.493,94 m2

Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình (3/8/2015)
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (12/8/2014)
Công tác Thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư (3/8/2015)

Đã thẩm định, phê duyệt 38 dự án, gồm: Phê duyệt 03 dự án phát triển nhà ở; thẩm định thiết kế cơ sở 09 dự án, có tổng mức đầu tư là 4.989,889 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 468.576 m2;

Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (đến ngày 09.6.2014) (16/7/2014)
Về thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư (13/5/2014)
Tọa đàm "Giải pháp chủ động ngăn ngừa, hạn chế sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" (18/11/2015)

Thông báo tổ chức Hội thảo Quốc tế "Quản lý Thiết kế, Thi công Công trình nhà cao tầng và Định hướng Phát triển Công trình Xanh" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/10/2015)
Góp ý dự thảo “Chỉ thị về đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn thành phố (10/9/2015)
Thông báo tổ chức Hội nghị triển khai Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (27/11/2015)

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/11/2015)
Thông tin về cải cách thủ tục hành chính (7/10/2015)
Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 01 đến tháng 6); Quý I, II năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/11/2015)

Về việc tính toán quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng tại thời điểm năm 2015 của Biểu giá chuẩn tại Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố (30/10/2015)
Tình hình hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (3/8/2015)
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh mời các đơn vị đăng ký tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình khảo sát VLXD và sơ kết 01 năm Chương trình liên kết, phát triển VLXD của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (19/11/2015)

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý III năm 2015 (22/10/2015)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý III/2015 (Từ ngày 25/6/2015 đến ngày 25/9/2015) (13/10/2015)
Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ) (25/9/2015)

Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở: (3/8/2015)
Công tác phát triển đô thị 7 tháng đầu năm 2015 (3/8/2015)
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (3/8/2015)

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện như sau: - Công tác tiếp công dân: Đã tổ chức tiếp 198 lượt công dân, giảm 14 lượt so với cùng kỳ, tỷ lệ giảm 6,6%, trong đó, lãnh đạo Sở tiếp 31 lượt, tiếp theo Thư mời 14 lượt

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng (3/8/2015)
Công tác kiểm tra công trình xây dựng và tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật (3/8/2015)

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3932 5345 - Fax : (08) 3932 5269 - Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/