Số lượt truy cập
21441304
Danh sách các Dịch vụ Công trực tuyến tại Sở Xây dựng

 

LĨNH VỰC : CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

 

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

 

Thủ tục cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

 

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III


Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

 

Thủ tục cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng) chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

 

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc)

 

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng

 

Thủ tục cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

 

Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

 

Thủ tục điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

 

Thủ tục điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

 

Thủ tục đăng tải thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

 

LĨNH VỰC : CÔNG BỐ HỢP QUY

 

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

 

 

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/