Số lượt truy cập
21229656
Công đoàn sở

CÔNG ĐOÀN SỞ

I. Ban chấp hành Công đoàn Sở Xây dựng (nhiệm kỳ 2010 - 2012):

1.      Lý Thanh Long – Chủ tịch

2.      Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch

3.      Phan Thị Huỳnh Nga - Ủy viên Ban chấp hành

4.      Nguyễn Tùng Lâm – Ủy viên Ban chấp hành

5.      Lê Thị Thu Hồng – Ủy viên Ban chấp hành

6.      Nguyễn Thanh Dũng – Ủy viên Ban chấp hành

8.      Hồ Ngọc Việt - Ủy viên Ban chấp hành

 

Phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Sở từ nay đến hết năm 2012 với các nội dung chính như sau:

-  Các cấp Công đoàn tích cực tham gia với chính quyền đồng cấp trong giải quyết các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức. Phấn đấu có 100% đơn vị tổ chức có hiệu quả Hội nghị cán bộ công chức hoặc Đại hội công nhân viên chức hàng năm. Công đoàn các cấp phối hợp tốt cùng với Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị tổ chức phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, mỗi tháng một lần.

-  Tiếp tục đẩy mạnh công tác “Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh”, phấn đấu hàng năm Công đoàn Sở và 100% Công đoàn cơ sở thành viên đạt danh hiệu vững mạnh – xuất sắc, không có tổ chức Công đoàn trung bình hoặc yếu kém.

-  Đến hết năm 2012 có 80% cán bộ đoàn viên trong đối tượng (số đoàn viên tính đến thời điểm hiện nay) được bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản.

-  Trong nhiệm kỳ III, phấn đấu kết nạp 100% CNVC – LĐ đủ điều kiện vào tổ chức Công đoàn.

-  Đẩy mạnh công tác nữ công phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 90% nữ công nhân viên chức đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiếp tục làm công tác xã hội.

-  Hàng năm có 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc.

-  Tăng cường hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn, đảm bảo Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở và cơ sở thành viên hoạt động đúng chức  năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn.

-  Mỗi năm, Công đoàn giới thiệu 40 Đoàn viên ưu tú cho Đảng.

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/